Řešení problémů

Základní info pro řešení problematických situací během pobytu

Každý zákazník s řádně potvrzeným pobytem má v plném rozsahu nárok na splnění služeb, které jsou uvedeny v popisu objektu. Při příjezdu na objekt doporučujeme zkontrolovat si, zda je všechno v pořádku a podepsat s ubytovatelem ubytovací protokol.  

 

Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu i na internetu a za dodržení smluvně dojednaných cen odpovídá vždy ubytovatel!

 

Pokud na začátku či v průběhu pobytu zjistíte, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, máte právo požadovat nápravu u ubytovatele. Kontaktní údaje na ubytovatele jsou vždy na voucheru.

Ubytovatel (nebo jeho pověřený zástupce) vždy jedná ve snaze o co nejrychlejší odstranění problému.

 

Pokud se nedostatky či závady podaří odstranit či napravit, nevzniká nárok na reklamaci! 

 

Nejsou-li závady či nedostatky odstraněny v přiměřeném časovém rozmezí, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. POZOR! – Nevztahuje se na závady, které byly způsobeny neodbornou manipulací ubytovaných hostů nebo které v průběhu pobytu nenahlásíte!

 

Rady pro nahlašování problémů

Naše agentura pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Chaty a chalupy fotíme, pořizujeme videa a aktualizujeme tak, aby vše bylo maximálně v souladu s realitou. Vybavení objektů se však často mění organicky podle představ jejich majitelů. Vždy má proto přednost text před fotografiemi a obrazovou dokumentací!

 

Pokud chcete nahlásit ubytovateli nějaký problém, učiňte tak co nejdřív, bez zbytečného odkladu. Informace o problému sdělujte klidně a bez emocí, vemte v úvahu, že objekty procházejí často nepřetržitým sezónním provozem a mnohé závady či nesrovnalosti ubytovatelé nemají šanci mezi turnusy objevit. Dle našich zkušeností se většina problémů vyřeší prostou lidskou domluvou.

 

- Nejsme schopni ovlivnit provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, uváděných v odstavci Rekreace a Stravování. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky.

- Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační.

- Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad, ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce.

- Nemůžeme ovlivnit, proto neodpovídáme za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí.

- Neodpovídáme za příjem a kvalitu televizního, mobilního a internetového signálu, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů.

- Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci.

- Neodpovídáme za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.

 

- Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami.

- Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto prosíme berte na vědomí, že za tento jejich stav rovněž neodpovídáme.

 

Víkendy v sezóně: asistence nástupů na objekty chat Smartsupp (vpravo dole) so-ne 15.00 - 19.00 hod.

 

Pokud jste všechny uvedené informace dočetli až sem a přesto máte pocit, že musíte něco sdělit naší cestovní agentuře, pokračujte na následující stránku.

 

Závěr

- Jestliže jste se proklikali až sem, máte dvě možnosti jak pokračovat. Buďto zašlete recenzi, která poslouží naší lepší aktuální informovanosti o objektu jak v negativním, tak i pozitivním smyslu. Recenzi pravděpodobně přepošleme i majiteli chaty/chalupy. Recenze je vhodná pokud nemáte žádné konkrétní požadavky. Na recenzi nemusíme odpovídat.

- Při zaslání reklamace vám pravděpodobně nebylo vyhověno na objektu, anebo se domníváte, že chybu udělala naše cestovní agentura. Při zaslání reklamace je naše zákonná lhůta na její odpověď do 30 dnů. Reklamaci vždy zasílá osoba, která pobyt objednávala. Vhodné je problém doložit písemným zápisem nebo fotografiemi. Posouzení reklamace je vždy v souladu se spotřebitelským zákonem, všeobecnými podmínkami a především se zdravým rozumem.

 

Chci zaslat recenzi k objektu s informacemi pro vaši agenturu nebo pro ubytovatele

 

Odeslat recenzi

 

Vyčerpal jsem všechny doporučené možnosti řešení a chci odeslat reklamaci

 

Odeslat reklamaci